• NO
 • LT  |  
 • RU  |  
 • SK  |  
Tel.: +420 581 651 430
E-mail: velox@velox.cz

Či už staviate rodinný domček, alebo plánujete rozsiahly developerský projekt, so stavebnými systémami VELOX si môžete byť správnosťou svojej voľby istí.

Steny

Steny

Zvislé konštrukcie v objektoch musia bezpečne prenášať zaťaženie vyvodené vlastnou hmotnosťou, ďalej stropmi, strechou a tlakom vetra a musia tiež dobre odolávať otrasom z vnútorného a vonkajšieho prostredia. Nemenej dôležitou požiadavkou je ich protipožiarna odolnosť, dobrá schopnosť tepelnej a zvukovej izolácie, tepelnej akumulácie, ďalej nenasiakavosťvodotesnosť, avšak pri zachovaní priedušnosti. Významným činiteľom je i atraktívny vzhľad, trvanlivosť a ľahká udržiavateľnosť.

Statické vlastnosti objektu realizovaného stavebnými systémami VELOX sú závislé od únosnosti betónového jadra, ktoré prenáša všetky zvislé zaťaženia. Vlastné debnenie z dosiek VELOX pri obvodových stenách plní funkciu tepelno-izolačnú, pri vnútorných nosných stenách prispieva k zlepšeniu zvukovo-izolačných vlastností. Ostatné vlastnosti dosiek (dobrá požiarna odolnosť, priľnavosť omietok, nenasiakavosť, priedušnosť) dávajú stenám ich nespochybniteľnú kvalitu.

Odporúčané riešenia obvodových stien rodinných domov VELOX

 

Steny vhodné pre nízkoenergetické domy

Aj keď na nízkoenergetické domy sú kladené menej prísne nároky, než je to pri domoch pasívnych, získavate vďaka nim naozaj úsporné bývanie. Aké vám odporúčame komponenty na ich steny?

Viac o stenách vhodných pre nízkoenergetické domy

Steny vhodné pre pasívne domy

Pasívne domy v súčasnosti predstavujú energeticky najúspornejší spôsob bývania. Stavebné systémy VELOX vám ponúkajú komponenty na steny spĺňajúce nároky na pasívny dom.

Viac o stenách vhodných pre pasívne domy

Štandardné steny

Pod pojmom "štandardné" si pri stavebných systémoch VELOX nepredstavujte nič iné než špičkovú kvalitu a vynikajúce vlastnosti pre stavbu. To samozrejme platí i pre komponenty pre štandardné steny

Viac o štandardných stenách

Steny na špeciálne použitie

Staviate byt či hotel alebo inú podobnú stavbu a potrebujete, aby steny poskytovali zvýšenú zvukovú izoláciu? Presne pre tieto prípady sú tu výrobky VELOX určené na steny so špeciálnym použitím.

Viac o stenách pre špeciálne použitie

Výrobky na vytváranie stien

Zobraziť detailSkryť detailDosky VELOX WSD

Jednovrstvové štiepkocementové dosky so zvýšenou objemovou hmotnosťou a vysokou dynamickou tuhosťou, na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu.

 • dobré tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • vysoká pevnosť v ťahu za ohybu
 • vysoká priľnavosť betónov a omietok
 • jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami
 • odolnosť voči otrasom pri doskách hr. 35 a 50 mm
 • zdravotne a hygienicky neškodné
 • odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
 • dobrá protipožiarna odolnosť
TYP DOSKY PODĽA OZNAČENIA A HRÚBKY "d" VELOX WSD
25 mm 35 mm 50 mm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotka HODNOTY
Štandardné rozmery dosky
(dľžka l x šírka b)
mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500
Priemerná plošná hmotnosť* kg/m2 21 29 40
Priemerná objemová hmotnosť*
(podľa PN 3-03 zo dňa 1. 8. 2003)
kg/m3 790 790 790
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λn
(podľa Architektenordner MR)
W/mK 0,15 0,15 0,15
Tepelný odpor R90/90**
(výpočtová hodnota zo dňa 6. 3. 2007)
m2K/W 0,167 0,233 0,333
Faktor difúzneho odporu µ
(dle Architektenordner MR)
- 15 15 15
Pevnosť v ťahu za ohybu
(podľa PN 3-03 zo dňa 1. 8. 2003)
N/mm2 ≥ 2,9 ≥ 2,2 ≥ 1,8
Požiadavka zdravotnej a hygienickej
neškodnosti
- Karta bezpečnostných údajov (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.)
Trieda reakcie na oheň
(podľa PKO-07-115/AO 204)
- A2–s1, d0

*   Tolerancia ±10 %
** Podľa normy ČSN EN 13168

Zobraziť detailSkryť detailDosky VELOX WS

Jednovrstvové štiepkocementové dosky na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, bez zvláštnych nárokov na tepelnú a zvukovú izoláciu.

 • dobré tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • vysoká pevnosť v ťahu za ohybu
 • výborná priľnavosť betónov a omietok
 • jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami
 • odolné voči otrasom od hr. 50 mm
 • zdravotne a hygienicky neškodné
 • odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
 • dobrá protipožiarna odolnosť
TYP DOSKY PODĽA OZNAČENIA A HRÚBKY "d" VELOX WS
25 mm 35 mm* 50 mm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotka HODNOTY
Štandardné rozmery dosky
(dľžka l x šírka b)
mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500
Priemerná plošná hmotnosť** kg/m2 19 25 33
Priemerná objemová hmotnosť**
(podľa 070-022943 zo dňa 4. 10. 2004)
kg/m3 700 670 630
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ90/90**** W/mK 0,11 0,11 0,11
Tepelný odpor R90/90*** m2K/W 0,22
(podľa 070-022449 zo dňa 30. 4. 2004)
0,33
(protokol č. 1211 zo dňa 30. 9. 2004)
0,45
(podľa 070-029544 zo dňa 16. 6. 2006)
Faktor difúzneho odporu µ
(podľa  9/97 zo dňa 14. 2. 1997)
- 13,7 13,7 13,7
Pevnosť v ťahu za ohybu
(podľa  PN 3-03 zo dňa 1. 8. 2003)
N/mm2 ≥ 1,8 ≥ 1,3 ≥ 1,0
Požiadavka zdravotnej a hygienickej
neškodnosti
- Karta bezpečnostných údajov (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.)
Trieda reakcie na oheň
(podľa PKO-07-115/AO 204)
- A2–s1, d0

* Pre debnenie vonkajšej strany obvodových stien sa dodáva doska WSC v červenom vyhotovení
** Tolerancia ±10 %
*** Podľa normy ČSN EN 13168
**** Meraná hodnota

Zobraziť detailSkryť detailDosky VELOX WS-EPS

Dvojvrstvové dosky, zložené zo štiepkocementovej dosky VELOX WS s hr. 35 mm a dosky penového polystyrénu, na vytváranie strateného debnenia nosných obvodových stien, s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.

 • výborné tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • výborná priľnavosť betónov a omietok
 • jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami, jednoduché vytváranie rohov a ostení
 • odolnosť voči otrasom
 • zdravotne a hygienicky neškodné
 • odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
 • dobrá protipožiarna odolnosť
TYP DOSKY PODĽA OZNAČENIA A HRÚBKY "d" VELOX WS EPS
185 155 135 115 95 85
Hrúbka jednotlivých
vrstiev dosky v mm
VELOX WS 35 35 35 35 35 35
Penový polystyrén 150 120 100 80 60 50
TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotka HODNOTY
Štandardné rozmery dosky
(dľžka l x šírka b)
mm 2000 x 500
Priemerná plošná hmotnosť* kg/m2 29 29 28 28 27 27
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ90/90**
dosky VELOX WS 35
(pri hmotnostnej vlhkosti wmk=6 %)
(podľa 070-022449 zo dňa 30. 4. 2004)
W/mK 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Súčinitel tepelnej vodivosti λD
z penového polystyrénu
W/mK 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
Tepelný odpor R
(podľa HSZ–07–28/T, jún 2007)
m2K/W 4,27 3,48 2,95 2,42 1,90 1,63
Faktor difúzneho odporu ľ
dosky z penového polystyrénu
(protokol č. 1145 zo dňa 18. 6. 2004)
- ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29
Požiadavka zdravotnej a hygienickej
neškodnosti
- Karta bezpečnostných údajov (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.)
Trieda reakcie na oheň dosiek VELOX WS
(podľa PKO-07-115/AO 204)
- A2–s1, d0

* Tolerancia ±10 %
** Meraná hodnota

POZNÁMKA:
Technické vlastnosti polystyrénu vychádzajú z klasifikácie jeho vlastností podľa ČSN EN 13163. Na základe objednávky je možné dodať dosku WS-EPS v kombinácii s ďalšími vyrábanými hrúbkami dosiek penového polystyrénu (WS-EPS 75, 105, 125, 215, 235).

Zobraziť detailSkryť detailOkrajové pruhy

Z dosiek VELOX WS hr. 50 mm sú rezané presné pruhy, ktoré v stavebnom systéme slúžia na vytváranie vodorovných a zvislých ostení otvorov v nosných stenách.

 • šírka pruhu je rôzna podľa voľby skladby steny a je daná hrúbkou výplne medzi doskami VELOX, t. j. hrúbkou betónového jadra a penového polystyrénu. Dĺžka pruhu je daná výrobným rozmerom dosky t. j. 2000 mm
 • ostenia sa vytvárajú pribíjaním pruhov klincami medzi dosky steny
VELOX - OKRAJOVÉ PRUHY
TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotka HODNOTY
Dľžka pruhu l mm 2000 2000 2000
Hrúbka pruhu b mm 50 50 50
Šírka pruhu d mm do 165 od 166 do 248 od 249 do 340
Priemerná hmotnosť* kg/bm 6 9 12

* Tolerancia ±10 %

POZNÁMKA:
Pre určenie spotreby okrajových pruhov na stavbu sa empiricky uvažuje so spotrebou cca 0,5 m/m2 vonkajšej steny a cca 0,3 m/m2 vnútornej nosnej steny.

Zobraziť detailSkryť detailStavebné oceľové spony

Sústava spojovacích spôn s navarenými dištančnými priečkami zaisťuje vzájomnú fixáciu polohy dosiek vonkajšieho a vnútorného debnenia stien a zároveň slúži na ukladanie a spájanie jednotlivých debniacich dosiek na seba vo vodorovných rovinách oboch plášťov.

 • vyrábajú sa z ťahaného drôtu z ocele 11 343 kruhového priemeru 4 a 5 mm zváraním, spĺňajú min. požadovanú pevnosť v ťahu 540 Mpa
 • v štandardnom vyhotovení sú spony vybavené povrchovou úpravou určenou pod omietku
 • šírkové rozmery spôn sú rôzne a vyplývajú zo skladby jednotlivých vrstiev stien
 • v prípade použitia spôn na steny s konečnou úpravou bez omietok je možné na požiadanie spony špeciálne povrchovo upraviť

Druhy spôn podľa tvaru a miesta použitia:

 • Jednostranné spony sa kladú v spodnej úrovni prvej vrstvy debnenia, v úrovni uloženia stropu na vnútorné nosné steny a pri vytváraní parapetov.
 • Obojstranné spony sa umiestňujú priebežne pri kladení a zväzovaní jednotlivých dosiek debnenia steny v ložných škárach.
 • Stropné spony sa osadzujú v úrovni uloženia stropu na obvodovú nosnú stenu, jedným koncom na vnútornú dosku debnenia a druhým koncom do predvŕtaných otvorov obvodových priebežných dosiek, kde sa v koncovom oku spony zaistia naprieč klincom.
 • Ťahové spony sa preťahujú predvŕtanými otvormi v strede plôch vnútorných a vonkajších dosiek debnenia a zaisťujú sa v koncovom oku spony naprieč klincom. V prípade použitia dosiek VELOX WS sa pre zvýšenie pevnosti debnenia pri betonáži celého poschodia naraz odporúčajú umiestňovať do 2. a 3. radu debniacich dosiek.

Rozmery spôn sú závislé na zvolenej hrúbke tepelnej izolácie, betónového jadra a debniacich dosiek steny.

Celková dĺžka spony = hrúbka steny 150 až 400 mm.

DRUH SPÖN DĽŽKA SPONY
(mm)
(HRÚBKA steny)
SPOTREBA SCHÉMA SPÖN
vonkajšia stena vnútorná stena
jednostranné 150-400 5 ks/bm* steny 8 ks/bm** steny
obojstranné 150-400 4 ks/bm škáry 4 ks/bm škáry
stropné 150-400 4 ks/bm steny -
ťahové 150-400 1-2 ks/bm jednej
vrstvy debnenia
1-2 ks/bm  jednej
vrstvy debnenia

* Pri výpočte spotreby spôn sa počíta s 5 ks/bm steny. Z toho 4 ks/bm sa plánujú na zaistenie prvého radu dosiek pri podlahe a 1 ks/bm na dotváranie parapetov okien. ** Pri výpočte spotreby spôn sa počíta s 8 ks/bm steny. Z toho 4 ks/bm sa plánujú na zaistenie prvého radu dosiek pri podlahe a 4 ks/bm na zakončenie steny pod stropom.

** Pri výpočte spotreby spôn sa počíta s 8 ks/bm steny. Z toho 4 ks/bm sa plánujú na zaistenie prvého radu dosiek pri podlahe a 4 ks/bm na zakončenie steny pod stropom.

 

Zobraziť detailSkryť detailDosky na vytváranie priečok

Vhodné na vytváranie vnútorných deliacich nenosných stien (jednoduchých, dvojitých, kombinovaných). Sú vyrábané vo dvoch základných hrúbkach 75 a 100 mm, a to zlepením dvoch dosiek VELOX WS 50 mm. Spájacím materiálom v celej ploche dosiek je cementová malta. Výsledným výrobkom je pevný priečkový panel s hrúbkou 75 alebo 100 mm, s plošnými rozmermi dosky VELOX t. j. 2000 x 500 mm.

 • jednoduchá, rýchla, suchá výstavba priečok
 • spájanie škár dosiek pomocou polyuretánovej montážnej peny alebo vhodného rýchlolepidla, príp. lepidla na báze cementu
 • priečky dosahujú už po ich zhotovení konečnú pevnosť (krátky čas tvrdnutia spojovacieho materiálu)
 • ľahké zhotovenie drážok vyfrézovaním
 • zdravotná a hygienická neškodnosť
 • vysoká požiarna odolnosť
 • výborná priľnavosť omietok
TYP DOSKY PODĽA OZNAČENIA A HRÚBKY "d" PRIEČKOVÉ DOSKY VELOX
75 mm 100 mm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotka HODNOTY
Štandardné rozmery dosky
(dľžka l x šírka b)
mm 2000 x 500 2000 x 500
Priemerná plošná hmotnosť* kg/m2 53 68
Tepelný odpor R
(podľa Architektenordner MR)
m2K/W 0,79 0,90
Faktor difúzneho odporu µ
(podľa Architektenordner MR)
- 9 9
Požiadavka zdravotnej a hygienickej
neškodnosti
- Karta bezpečnostných údajov (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.)
Vzduchová nepriezvučnosť dB 39
(37/2001 zo dňa 23. 3. 2001)
39
(Hodnotenie zvuk. izol. vlastnosti priečky VELOX zo dňa 24.5.1999)
Trieda reakcie na oheň
(podľa PKO-07-115/AO 204)
- A2–s1, d0

* Tolerancia ±10 %

Zobraziť detailSkryť detailPriestorové nosníky

Priestorové nosníky
 • pre vytvorenie stropných konštrukcií, kde debnenie tvoria štiepkocementové stropné prvky VELOX (sú kladené medzi jednotlivé škatule debnenia a tvoria výstuž rebra stropu)
 • pre vystuženie nosných naddverových a nadokenných prekladov
 • priemer prútov dolného pásu výstuže je stanovený tak, aby nosníky mali pre všetky rozpätia konštantnú únosnosť
 • oceľ skupiny R 10 505

Zaujali vás informácie na tejto stránke? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte a vyplňte nasledujúci kontaktný formulár. S odpoveďou sa vám ozveme čo najskôr.

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód PQM667.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód MXG835.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.

Propagačné materiály

Dodacie údaje

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód XYM679.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.


Chcete stavět rodinný dům?

Chcete stavět jinou stavbu?

Úvodná strana Produkty Stratené debnenie Steny

HORE

Copyright © 2008 VELOX-WERK s.r.o.
Vyhlásenie o prístupnosti | Mapa stránok | Napíšte nám

stránky vytvorili Wizards.cz | správa obsahu SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2