• NO
  • LT  |  
  • RU  |  
  • SK  |  
Tel.: +420 581 651 430
E-mail: velox@velox.cz

Zistite všetko, čo vás zaujíma. Pozrite sa, na čo sa nás často pýtate, získajte propagačné materiály a návody vo formátoch pdf alebo dwg a alebo si materiály objednajte zdarma až k sebe do schránky.

Spôsob betonáže stropov

Pri manipulácii s materiálom počas montáže a pri ukladaní betónovej zmesi sa musia urobiť také opatrenia, aby nedošlo k trvalým deformáciám vyčnievajúcej priestorovej oceľovej výstuže. Celkové plošné montážne zaťaženie stropného prvku pred uložením betónovej zmesi do konštrukcie nesmie prekročiť 1,5 kN/m2. Bodové zaťaženie nie je prípustné a môže negatívne ovplyvniť nosnosť stropného prvku, príp. môže viesť k jeho prelomeniu.

Používa sa betónová zmes B 20 mäkkej konzistencie, max. zrno 16 mm. Pri betónovaní nesmie dôjsť k hromadeniu betónovej zmesi na jednom mieste.

Stropná konštrukcia sa betónuje v pruhoch v smere nosníkov, zároveň sa betónujú rebrá i betónová doska, ktorá doplňuje strop na potrebnú výšku. Pri ukladaní betónovej zmesi nesmie dôjsť k posunu alebo pretvoreniu výstuže. Betonáž pruhu nesmie byť prerušená. Prípadná pracovná škára sa smie vytvoriť iba medzi nosníkmi uprostred stropného prvku. Pri betonáži je nutné dodržať krytie hornej výstuže dané normou.

Betónovú zmes v rebrách a okolí stužujúcich rebier je nutné riadne zhutniť. Pri použití ponorného vibrátora smie mať vibračná hruška priemer max. 40 mm. Vibrovanie prostredníctvom výstuže sa nedovoľuje. Zhutnenie je možné vykonávať i intenzívnym prepichovaním. Po zhotovení stropu je nutné udržiavať betón vo vlhkom stave až do zatvrdnutia.

Podpery stropu je možné odstrániť, až betón dosiahne normou stanovenú pevnosť, ktorá je pre príslušnú triedu predpísaná. Podpery sa odstraňujú vždy od horného podlažia k spodnému.

Pri zhotovovaní stropnej konštrukcie je nutné dodržiavať ustanovenia platných noriem a predpisov.

Zaujali vás informácie na tejto stránke? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte a vyplňte nasledujúci kontaktný formulár. S odpoveďou sa vám ozveme čo najskôr.

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód PRW123.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód SQI413.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.

Propagačné materiály

Dodacie údaje

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód HUB635.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.


Chcete stavět rodinný dům?

Chcete stavět jinou stavbu?

Úvodná strana Rady a informácie Spôsoby betonáže Spôsob betonáže stropov

HORE

Copyright © 2008 VELOX-WERK s.r.o.
Vyhlásenie o prístupnosti | Mapa stránok | Napíšte nám

stránky vytvorili Wizards.cz | správa obsahu SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2