• NO
  • LT  |  
  • RU  |  
  • SK  |  
Tel.: +420 581 651 430
E-mail: velox@velox.cz

Zistite všetko, čo vás zaujíma. Pozrite sa, na čo sa nás často pýtate, získajte propagačné materiály a návody vo formátoch pdf alebo dwg a alebo si materiály objednajte zdarma až k sebe do schránky.

Montáž protihlukových stien

Montáž protihlukových panelov VELOX (ďalej len PHP) je vďaka presnej výrobe a nízkej hmotnosti jednoduchá s nízkou časovou a nákladovou náročnosťou. Pre montáž je dostačujúca pracovná čata v počte 3 ľudí. Montáž môžu vykonávať iba vyškolené osoby.

Pred usadením panelov do stĺpikov sa musí skontrolovať, či rozmery PHP a ich označenie súhlasí s rozstupom nosníkovprojektovou dokumentáciou.

Montáž sa začína od kraja, v prípade umiestnenia viacerých panelov nad sebou, postupným usadzovaním po radoch v celej dĺžke alebo vo vhodných úsekoch, napr. od zalomenia po zalomenie steny, z dôvodov rovnomerného zaťaženia nosníkov. V prípade použitia atypických (okrasných, inej výšky, kombinovaných a pod.) panelov sa tieto panely usadzujú ako prvé.

Všetky manipulácie s PHP sa realizujú pomocou žeriavov alebo zdvíhacími prostriedkami potrebnej únosnosti. Podľa typu profilovanej absorpčnej dosky môže byť maximálna hmotnosť PHP až 1500 kg.

Panely sa usadzujú do zvislých nosníkov (HEA/HEB profilov či betónových stĺpikov) s osovou vzdialenosťou zodpovedajúcou dĺžke panelu:

  • PHP osadzované do HEA/HEB 160 majú drevený nosný rám o 6 cm kratší než je osová vzdialenosť stĺpikov
  • PHP osadzované do betónových profilov majú drevený nosný rám o 18 cm kratší než je osová vzdialenosť stĺpikov
  • PHP osadzované do betónových uhlových profilov majú drevený nosný rám o 26 cm kratší než je osová vzdialenosť stĺpikov

Osové vzdialenosti stĺpikov a dĺžka dreveného rámu PHP

Typ stĺpika/
Odpočet na dĺžku rámu (mm)
Odpočet
z jednej strany
stĺpika
HEA/HEB Betónový
stĺpik
Betónový
uhlový stĺpik
(135°)
HEA/HEB 30 60 120 160
Betónový stĺpik 90 120 180 220
Betónový uhlový stĺpik (135°) 130 160 220 260

 

Protihlukový panel musí byť umiestnený na panel soklový, pokiaľ nie je s výrobcom dohodnuté inak.

Maximálna šírka soklového panelu je 18 cm. Soklový panel musí byť pred montážou PHP vo zvislom profile osovo vycentrovaný, aby bolo zaručené správne uloženie PHP. Na soklový panel musí doliehať PHP dreveným nosným rámom. Je neprípustné, aby na soklový panel dosadal PHP absorpčnými doskami VELOX. Dosky VELOX soklový panel presahujú, ak nie je v kúpnej zmluve/objednávke špecifikované inak.

Protihlukové panely VELOX sa z transportného stojana odoberajú pomocou žeriava za nosný pás (nekonečná slučka, trvale súčasťou PHP) umiestnený na paneli z výroby. Žeriavom či hydraulickou rukou sa zdvihne do potrebnej výšky tak, aby ho bolo možné bezpečne zasunúť do pripravených profilov. Pre jednoduchšie usadenie panelov je vhodné na vnútorné steny zvislých profilov v mieste kontaktu s PHP naniesť mydlový prostriedok (používaný v autoservisoch) či ekologický olej. Pri zasúvaní PHP sú potrební 2 pracovníci, ktorí usmerňujú PHP medzi profily. PHP musia byť medzi zvislými profilmi vycentrované, obzvlášť dôležitá je táto skutočnosť pri montáži viacerých PHP nad sebou, aby jednotlivé PHP a predovšetkým absorpčné dosky VELOX nadväzovali na seba a tvorili jednu súvislú protihlukovú stenu. Zasúvanie musí byť vykonávané takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu PHP.

Pokiaľ panel neschádza plynule medzi zvislé profily alebo sa zadrhne, musí sa panel opatrne vytiahnuť späť a vložiť znovu.

Pri vkladaní panelov medzi nosníky je možné montážnou pákou alebo iným podobným náradím povoliť zle zachádzajúci panel miernym zapretím medzi drevený nosný rám PHP a zvislý nosník tak, aby nedošlo k poškodeniu protihlukového panelu alebo profilu. Pri vkladaní PHP do nosníkov je dôležité, aby zasúvaný PHP bol vo vodorovnej polohe a nedochádzalo k jeho nakláňaniu na stranu.

Ak sa vyskytne pri montáži protihlukových panelov VELOX situácia, keď panely nie je možné usadiť vedľa seba z dôvodov dĺžky prednej alebo zadnej pohľadovej časti absorpčných dosiek, je možné predné a zadné dosky VELOX zrezať na potrebnú dĺžku. Zrezanie dosiek sa vykonáva ručnou pílou s vídiovým kotúčom. Ide o situáciu napr. pri pôdorysnom zalomení steny.

Pokiaľ dôjde pri montáži k poškodeniu dosiek, je bezpodmienečne nutné poškodené dosky VELOX vymeniť za dosky nepoškodené. Dosky sa k rámu pripevňujú pomocou antikorových klincov alebo skrutiek (podľa typu PHP).

Pri usadzovaní panelov je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť a používať predpísané ochranné pomôcky.

Pracovné pomôcky: rebrík dostatočnej výšky alebo lešenie, kladivo tesárske, montážna páka, meter, mydlový prostriedok (prípadne ekologický olej).

Montáž horného uzatváracieho prvku (HUP)

CETRIS

HUP CETRIS s vhodnou šírkou sa k panelu montuje pokovovanými skrutkami.

Postup montáže

Dosky CETRIS si predvŕtame tak, aby bol na každú stranu panelu VELOX rovnaký presah CETRISu vrátane odvkapovej drážky. Po umiestnení na panel sa dosky CETRIS priskrutkujú pokovovanými skrutkami do rámu panelu. Spoje HUP CETRIS sa zatmelia akrylovým tmelom a prekryjú plechovým krytom. Dosky CETRIS sa režú ručnou elektrickou pílou s vídiovým kotúčom.

PLECH

HUP z plechu musí mať dostatočnú šírku tak, aby dažďová voda nestekala po stenách ani nezatekala do panelu. Minimálny presah 50 mm.

Postup montáže

Na panel sa z vrchu skrutky pripevní doska VELOX WSD 35 (alebo iná vhodná) v potrebnej šírke. Tým sa panel uzavrie a je nachystaný na montáž plechového horného uzatváracieho prvku. Na nachystanú dosku VELOX sa prichytí plechový krycí prvok z pozinku, titanzinku, medi alebo hliníka takým spôsobom, aby medzi plechmi nevznikli medzery a nemohlo dôjsť k zatečeniu vody do panelu, napr. falcovaním.

Zaujali vás informácie na tejto stránke? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte a vyplňte nasledujúci kontaktný formulár. S odpoveďou sa vám ozveme čo najskôr.

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód RPF586.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód CHR666.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.

Propagačné materiály

Dodacie údaje

Pre odoslanie príspevku vyplňte prosím nasledujúci kód WUZ629.

Položky označené (*) hviezdičkou sú povinné.


Chcete stavět rodinný dům?

Chcete stavět jinou stavbu?

Úvodná strana Rady a informácie Spôsob montáže Montáž protihlukových stien

HORE

Copyright © 2008 VELOX-WERK s.r.o.
Vyhlásenie o prístupnosti | Mapa stránok | Napíšte nám

stránky vytvorili Wizards.cz | správa obsahu SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2