• NO
 • LT  |  
 • RU  |  
 • PL  |  
Tel.: +420 581 651 430
E-mail: velox@velox.cz

Jeżeli zamierzacie budować dom jednorodzinny, albo planujecie duże przedsięwzięcie developerskie, to z systemami budowlanymi VELOX możecie być pewni dobrze dokonanego wyboru.

Stropy

W systemach budowlanych VELOX można wykonywać dwa rodzaje żelazobetonowych stropów monolitycznych.

Na szalunki  stosuje się:

 • prefabrykowane elementy stropowe z wykorzystaniem żelazobetonowego monolitycznego żebrowanego (kasetowego) stropu.
 • Stropowe płyty szalunkowe z wykonaniem żelazobetonowego monolitycznego stropu płytowego.

Prefabrykowane elementy stropowe i stropowe płyty szalunkowe przybija się na poziomie zakończenia ścian, t.j. na płytach kończących szalunek ściany. Końce płyt stropowych po przesklepieniu danej rozpiętości opiera się na zwykłym zespole stempli budowlanych.

Zalety stropów wykonanych metodą traconego szalowania

Monolityczny strop użebrowany

W stropie monolitycznym elementami nośnymi są żebra powstałe w szalunku wykonanym za pomocą elementów VELOX. Produkty VELOX niezbędne do wykonania użebrowanego stropu żelbetowego znajdziecie w tej sekcji, podobnie jak bliższe informacje o tym typie konstrukcji stropowych.

Więcej o użebrowanych stropach monolitycznych

Monolityczna płyta stropowa

Jeżeli zdecydujecie się na strop z wykorzystaniem płyt szalunkowych typu WSD jako tracone oszalowanie do wykonania żelazobetonowego monolitycznego stropu płytowego, to interesujące staną się dla Was informacje podane w sekcji poświeconej tej tematyce oraz związane z nimi produkty VELOX.

Więcej o monolitycznym stropie płytowym

Rekonstrukcje i nadbudowy na starszych obiektach są korzystnym ekonomicznie sposobem uzyskiwania nowych pomieszczeń mieszkalnych i administracyjnych. Dotyczy to w szczególności tych części miast, w których brakuje nowych działek albo ich cena jest zbyt wysoka, co w dzisiejszych czasach staje się regułą. VELOX rozwiązuje problemy (i nie tylko) związane z brakiem wolnej przestrzeni.

Więcej o rekonstrukcji stropów

Wyroby do wykonywania stropów

Płyty VELOX WSD

Płyty VELOX WSD

Jednowarstwowe płyty zrębkowo-cementowe o zwiększonej masie objętościowej i dużej sztywności są stosowane do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych i zewnętrznych o zwiększonym poziomie termoizolacji i izolacji akustycznej.

 • dobre własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
 • dobra przyczepność betonu i tynków
 • łatwe i szybkie zbijanie płyt za pomocą gwoździ
 • odporność na wstrząsy przy płytach o grubości 35 i 50 mm
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
 • odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
 • dobra odporność pożarowa
Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne
długość l 2000
szerokość b 500
grubość d 25*, 35, 50*

*produkcja zależnie od potrzeb

TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d" VELOX WS
25 mm 35 mm* 50 mm
PARAMETRY TECHNICZNE Jednostka WARTOŚCI
Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b) mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500
Średnia masa powierzchniowa* kg/m2 21 29 40
Średnia masa objętościowa* (według 070-022943 z dnia 04. 10. 2004) kg/m3 790 790 790
Współczynnik przenikania ciepła λn (według Architektenordner MR) W/mK 0,15 0,15 0,15
Opór cieplny R90/90** (wartość obliczeniowa z dnia 06. 03. 2007) m2K/W 0,167 0,223 0,333
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ (według 9/97 z dnia 14. 02. 1997) - 15 15 15
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (według PN 3-03 z dnia 01. 08. 2003) N/mm2 ≥ 2,9 ≥ 2,2 ≥ 1,8
Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej - Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)
Klasa reakcji na ogień (według PKO-07-115/AO 204) - A2–s1, d0

* Tolerancja ±10 %** Według normy ČSN EN 13168

Prefabrykowane elementy stropowe

Prefabrykowane elementy stropowe

Rozwiązują poziome konstrukcje budowlane metodą traconego szalunku z wykonaniem żelazobetonowego, monolitycznego stropu użebrowanego o odległości osiowej 500 (300) mm z szerokością żebra 120 mm. Konstruuje się je z docinanych płyt WS o grubości 25 mm o kształcie pustych koryt z wycięciami na żebra, których standardowa szerokość w rzucie poziomym i długość są dane fabrycznymi wymiarami płyt, t.j. 500 (300) x 2000 mm, wysokość wynosi od 170 do 575 mm a ich wykorzystanie zależy od rozpiętości, wymaganego użytecznego obciążenia stropu obiektu, jakości betonu i obecności zbrojenia.

 • Elementy stropowe wytwarza się również jako moduły o długościach 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm
 • według potrzeby i wymagań statycznych można przygotować dowolny nietypowy element stropowy (wygodne przy pracach remontowych)
 • wykonanie stropu jest proste i szybkie
 • elementy stropowe mają małą masę
 • doskonała przyczepność mieszanek tynkarskich
 • łatwe podpieranie przy betonowaniu na końcach kształtek
 • nieotynkowane stropy mają dobre własności dźwiękochłonne
 • stropy cechują się dobrą izolacją cieplną
 • możliwość wykonania stropu kasetowego – zbrojonego na krzyż
długość l 2000
szerokość b 500(300)
wysokość h + warstwa betonu 170+50, 220+50, 260+50*, 315+50*, 355+50*, 400+50*, 500+50*, 575+50*

*produkcja zależnie od potrzeb

PRZEGLĄD ELEMENTÓW STROPOWYCH VELOX (podstawowy wymiar w rzucie poziomym 2000 x 500 mm)
WYSOKOŚĆ BLOCZKA + WARSTWA BETONU (mm) CAŁKOWITA GRUBOŚĆSTROPU(mm) MASA 1 ELEMENTU(kg) ZUŻYCIE BETONU (l/m2) STANDARDOWE OBLICZENIOWE OBCIĄŻENIE STROPU (kN/m2) MAKS. ROZPIĘTOŚĆ W ŚWIETLE (m)
170+50 220 57 85 6,99 5,9
220+50 270 62 97 7,36 6,9
260+50 310 67 107 7,65 7,7
315+50 365 75 120 8,04 8,6*
350+50 400 79 128 8,32 9,6*
400+50 450 91 140 8,69 10,2*
500+50 550 106 164 9,48 11,2*
575+50 625 122 184 10,09 12,0*

* Wartości obliczeniowe

Belki stropowe

Belki stropowe
 • o wykonania konstrukcji stropowych, gdzie szalunek jest wykonany ze stropowych elementów zrębkowo-cementowych VELOX (są układane pomiędzy sąsiednimi korytami utworzonymi przez szalunek i tworzą zbrojenie żebra stropu)
 • do wzmocnienia nośnych nadproży nad drzwiami i nad oknami
 • średnica pręta dolnej taśmy zbrojenia jest określona tak, żeby belki miały dla wszystkich rozpiętości jednakową nośność
 • stal w gatunku R 10 505

 

Żeby wysłać wiadomość, proszę przepisać następujący kod MCY874.

Pozycje oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.

Żeby wysłać wiadomość, proszę przepisać następujący kod FRW735.

Pozycje oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.

Materiały reklamowe

Dane do wysyłki

Żeby wysłać wiadomość, proszę przepisać następujący kod FUW567.

Pozycje oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.


Chcesz budować dom rodzinny?

Chcesz budować innego budynku?

Strona wprowadzająca Wyroby Tracone szalowanie Stropy

DO GÓRY

Copyright © 2008 VELOX-WERK s.r.o.
Deklaracja dostępu | Mapa stron | Napiszcie do nas

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2