• NO
 • LT  |  
 • RU  |  
 • PL  |  
Tel.: +420 581 651 430
E-mail: velox@velox.cz

Jeżeli zamierzacie budować dom jednorodzinny, albo planujecie duże przedsięwzięcie developerskie, to z systemami budowlanymi VELOX możecie być pewni dobrze dokonanego wyboru.

Ściany

Konstrukcje pionowe w obiektach budowlanych muszą bezpiecznie przenosić obciążenia wywołane własnym ciężarem, obciążenia od stropów, dachów i parcie wiatru oraz wytrzymywać wstrząsy spowodowane przyczynami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Niemniej ważnym wymaganiem jest ich odporność pożarowa, dobry poziom izolacji cieplnej i dźwiękowej, akumulacja ciepła, nienasiąkliwośćwodoszczelność, ale przy zachowaniu zdolności do oddychania ścian. Istotnym czynnikiem jest też atrakcyjny wygląd, trwałość i łatwa konserwacja.

Parametry statyczne obiektu realizowanego w systemie budowlanym VELOX są zależne od nośności rdzenia betonowego, który przenosi wszystkie obciążenia pionowe. Właściwy szalunek z płyt VELOX dla ścian obwodowych spełnia rolę izolacji termicznej, a w wewnętrznych ścianach nośnych poprawia izolację akustyczną. Pozostałe właściwości płyt (dobra odporność pożarowa, dobre przyleganie tynku, nienasiąkliwość i przepuszczalność powietrza) bez wątpienia wpływają na wysoką jakość wykonanych ścian.

Ściany odpowiednie do domów niskoenergetycznych

Pomimo tego, że  na domy niskoenergetyczne nakłada się mniejsze wymagania, niż na domy pasywne, to jednak dzięki tym ścianom uzyskujecie naprawdę oszczędne mieszkanie. Jakie komponenty zalecamy Wam do wykonania ścian?

Więcej o ścianach odpowiednich dla domów niskoenergetycznych

Ściany odpowiednie do domów pasywnych

Domy pasywne są aktualnie pod względem energetycznym najoszczędniejszym sposobem mieszkania. Systemy budowlane VELOX oferują Wam komponenty do budowy ścian spełniających wymagania stawiane dla domu pasywnego.

Więcej o ścianach odpowiednich dla domów pasywnych

Ściany standardowe

Pod pojęciem "standardowe" w systemach budowlanych VELOX nie rozumie się nic innego, jak tylko szczytową jakość i doskonałe własności budowlane. To samo dotyczy również komponentów na standardowe ściany

Więcej o standardowych ścianach

Ściany do zastosowań specjalnych

Czy budujecie hotel albo inny podobny obiekt i potrzebujecie, żeby ściany zapewniały podwyższoną izolację akustyczną? Właśnie w tych przypadkach wykorzystuje się produkty VELOX przeznaczone do ścian do zastosowań specjalnych.

Więcej o ścianach do zastosowań specjalnych

Wyroby do wykonywania ścian

Płyty VELOX WSD

Płyty VELOX WSD

Jednowarstwowe płyty zrębkowo-cementowe o zwiększonej masie objętościowej i dużej sztywności są stosowane do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych i zewnętrznych o zwiększonym poziomie termoizolacji i izolacji akustycznej.

 • dobre własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
 • dobra przyczepność betonu i tynków
 • łatwe i szybkie zbijanie płyt za pomocą gwoździ
 • odporność na wstrząsy przy płytach o grubości 35 i 50 mm
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
 • odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
 • dobra odporność pożarowa
Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne
długość l 2000
szerokość b 500
grubość d 25*, 35, 50*

*produkcja zależnie od potrzeb

TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d" VELOX WS
25 mm 35 mm* 50 mm
PARAMETRY TECHNICZNE Jednostka WARTOŚCI
Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b) mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500
Średnia masa powierzchniowa* kg/m2 21 29 40
Średnia masa objętościowa* (według 070-022943 z dnia 04. 10. 2004) kg/m3 790 790 790
Współczynnik przenikania ciepła λn (według Architektenordner MR) W/mK 0,15 0,15 0,15
Opór cieplny R90/90** (wartość obliczeniowa z dnia 06. 03. 2007) m2K/W 0,167 0,223 0,333
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ (według 9/97 z dnia 14. 02. 1997) - 15 15 15
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (według PN 3-03 z dnia 01. 08. 2003) N/mm2 ≥ 2,9 ≥ 2,2 ≥ 1,8
Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej - Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)
Klasa reakcji na ogień (według PKO-07-115/AO 204) - A2–s1, d0

* Tolerancja ±10 %** Według normy ČSN EN 13168

Płyty VELOX WS

Płyty VELOX WS

Jednowarstwowe płyty zrębkowo-cementowe do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych i ścian wewnętrznych bez specjalnych wymagań dotyczących termoizolacji i izolacji akustycznej.

 • dobre własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
 • dobra przyczepność betonu i tynków
 • łatwe i szybkie zbijanie płyt za pomocą gwoździ
 • odporność na wstrząsy przy płytach o grubości do 50 mm
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
 • odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
 • dobra odporność pożarowa
Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne
długość l 2000
szerokość b 500
grubość d 25, 35, 50
TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d" VELOX WS
25 mm 35 mm* 50 mm
PARAMETRY TECHNICZNE Jednostka WARTOŚCI
Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b) mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500
Średnia masa powierzchniowa** kg/m2 19 25 33
Średnia masa objętościowa** (według 070-022943 z dnia 04. 10. 2004) kg/m3 700 670 630
Współczynnik przenikania ciepła λ90/90**** W/mK 0,11 0,11 0,11
Opór cieplny R90/90*** m2K/W 0,22 (według 070-022449 z dnia 30. 04. 2004) 0,33 (protokół nr 1211 z dnia 30. 09. 2004) 0,45 (według 070-029544 z dnia 16. 06. 2006)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ (według 9/97 z dnia 14. 02. 1997) - 13,7 13,7 13,7
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (według PN 3-03 z dnia 01. 08. 2003) N/mm2 ≥ 1,8 ≥ 1,3 ≥ 1,0
Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej - Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)
Klasa reakcji na ogień (według PKO-07-115/AO 204) - A2–s1, d0

* Do szalowania zewnętrznej strony ścian obwodowych jest dostarczana płyta WSC w czerwonym wykonaniu** Tolerancja ±10 %
*** Według normy ČSN EN 13168
**** Wartość mierzona

Płyty VELOX WS-EPS

Płyty VELOX WS-EPS

Dwuwarstwowe płyty, składające się z płyty zrębkowo-cementowej VELOX WS o grubości 35 mm i płyty polistyrenowej, do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych o wysokich wymaganiach termoizolacyjnych.

 • oskonałe własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
 • doskonała przyczepność betonu i tynków
 • łatwe i mocne zbijanie płyt gwoździami, proste wykonywanie naroży i ościeżnic
 • odporność na wstrząsy
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
 • odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
 • dobra odporność pożarowa
Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne
długość l 2000
szerokość b 500
grubość d 75*, 85, 95, 105*, 115, 125*, 135, 155*, 185*
TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d" VELOX WS EPS
185 155 135 115 95 85
Grubość poszczególnych warstw płyty w mm VELOX WS 35 35 35 35 35 35
Polistyren spieniony 150 120 100 80 60 50
PARAMETRY TECHNICZNE Jednostka WARTOŚCI
Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b) mm 2000 x 500
Średnia masa powierzchniowa* kg/m2 29 29 28 28 27 27
Współczynnik przenikania ciepła λ90/90** płyty VELOX WS 35 (przy wilgotności masowej wmk=6 %) (według 070-022449 z dnia30. 04. 2004) W/mK 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Współczynnik przenikania ciepła λD z polistyrenu spienionego W/mK 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
Opór cieplny R (według HSZ–07–28/T, czerwiec 2007) m2K/W 4,27 3,48 2,95 2,42 1,90 1,63
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ płyty z polistyrenu spienionego (protokół nr1145 z dnia 18. 06. 2004) - ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29 ≥ 29
Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej - Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie  MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)
Klasa reakcji na ogień  płyt VELOX WS (według PKO-07-115/AO 204) - A2–s1, d0

* Tolerancja ±10 %** Wartość mierzona

UWAGA: Parametry techniczne polistyrenu opierają się o klasyfikację jego własności według ČSN EN 13163.Na podstawie zamówienia można dostarczyć płyty WS-EPS w kombinacji z innymi produkowanymi grubościami wytwarzanych płyt z polistyrenu spienionego (WS-EPS 75, 105, 125, 215, 235).

Ościeżnice

Ościeżnice

płyt VELOX WS o grubości. 50 mm wycina się dokładne obrzeża, które w systemie budowlanym służą do wykonywania poziomych i pionowych obróbek otworów w ścianach nośnych.

 • szerokość obrzeża jest różna w zależności od budowy ściany i grubości wypełnienia pomiędzy płytami VELOX, t. j. grubości rdzenia betonowego i polistyrenu spienionego. Długość obrzeża jest określona przez wymiar fabryczny płyty t.j.  2000 mm
 • obróbkę wykonuje się przybijając obrzeże za pomocą gwoździ pomiędzy płytami ściany
VELOX – OBRZEŻA DO OŚCIEŻNIC
PARAMETRY TECHNICZNE Jednostka WARTOŚC
Długość obrzeża l mm 2000 2000 2000
Grubość obrzeża b mm 50 50 50
Szerokość obrzeża d mm do 165 od 166 do 248 od 249 do 340
Średnia masa* kg/bm 6 9 12

* Tolerancja ±10 %

UWAGA:Dla określenia zużycia obrzeży do ościeżnic na budowie empirycznie przewiduje się zużycie około 0,5 m/m2 ściany zewnętrznej i około 0,3 m/m2 dla wewnętrznej ściany nośnej.

Stalowe kotwy budowlane

Stalowe kotwy budowlane

Zestaw kotew łączących z przyspawanymi poprzeczkami stalowymi zapewnia wzajemne ustawienie płyt wewnętrznego i zewnętrznego szalowania ścian i jednocześnie służy do układania i łączenia poszczególnych płyt na sobie w płaszczyznach poziomych obu płaszczy ściany.

 • wykonuje się je z okrągłego drutu ciągnionego ze stali 11 343 o średnicy 4 i 5 mm przez spawanie tak, żeby gwarantowały minimalną wytrzymałość na rozciąganie 540 MPa
 • w wykonaniu standardowym powierzchnia kotew jest zabezpieczona w sposób wymagany do tynku
 • szerokości kotew są różne i wynikają z budowy poszczególnych warstw ściany
 • w przypadku wykorzystania kotew do ścian z wykończeniem bez tynku, na zamówienie można przygotować kotwy o specjalnie zabezpieczonej powierzchni

Rodzaje kotew w zależności od kształtu i miejsca zastosowania:

 • Kotwy jednostronne układa się na dolnym poziomie pierwszej warstwy szalunku, na dolnej powierzchni stropu od wewnątrz nośnej ściany i przy wykonywaniu parapetów.
 • Kotwy  dwustronne  umieszcza się w trakcie układania i przewiązywania płyt oszalowania ściany w miejscach spoin.
 • Kotwy stropowe osadza się na poziomie układania stropu na nośnej ścianie obwodowej, jednym końcem na wewnętrznej płycie szalunku a drugim końcem w wywierconych wcześniej otworach w płytach obwodowych, gdzie końcowe oko kotwy zabezpiecza się przełożonym w poprzek gwoździem.
 • Kotwy rozciągane przekłada się przez wywiercone wcześniej otwory w powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych płyt szalunku a końcowe oko kotwy zabezpiecza się przełożonym w poprzek gwoździem. W przypadku zastosowania płyt VELOX WS, dla zwiększenia wytrzymałości szalunku przy jednoczesnym betonowaniu całego piętra zaleca się umieścić je co2 albo 3 rzędy płyt szalunkowych.

Wymiary kotew zależą od dobranej grubości termoizolacji, rdzenia betonowego i płyt szalunkowych ściany.

Całkowita długość kotwy = grubość ściany 150 do 400 mm.

RODZAJ KOTWY DŁUGOŚĆ KOTWY (mm)(grubość ściany) ZUŻYCIE UKŁAD KOTWY
ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna
jednostronna 150-400 5 szt./mb* ściany 8 szt./mb** ściany Obr1
dwustronna 150-400 4 szt./mb spoiny 4 szt./mb spoiny Obr2
stropowa 150-400 4 szt./mb ściany - Obr3
rozciągana 150-400 1-2 szt./mb jednej warstwy szalunku 1-2 szt./mb jednej warstwy szalunku Obr4

* Przy obliczaniu zużycia kotew należy liczyć 5 szt./mb ściany. Z tego 4 szt./mb służy do umocowania pierwszej warstwy płyt przy podłodze i 1 szt./mb na przytwierdzenie parapetów okien.

** Przy obliczaniu zużycia kotew należy liczyć  8 szt./mb ściany. Z tego 4 szt./mb służy do umocowania pierwszej warstwy płyt przy podłodze i 4 szt./mb do zakończenia ściany pod stropem.

Płyty do wykonywania ścianek działowych

Płyty do wykonywania ścianek działowych

Nadają się do wykonywanie nienośnych, wewnętrznych ścianek działowych (prostych, podwójnych i kombinowanych). Wykonuje się je o dwu podstawowych grubościach: 75 i 100 mm, przez sklejenie dwu płyt VELOX WS 50 mm. Materiałem wypełniającym na całej powierzchni płyt jest zaprawa cementowa. W rezultacie otrzymuje się mocny panel poprzeczny o grubości 75 albo 100 mm, o wymiarach płyty VELOX t.j. 2000x500 mm.

 • prosta i szybka budowa ścianek działowych na sucho
 • łączenie spoin płyt za pomocą poliuretanowej piany montażowej albo odpowiedniego szybkiego kleju, albo kleju na bazie cementu
 • ścianki działowe zaraz po ich wykonaniu osiągają końcową wytrzymałość (krótki czas twardnienia materiału wiążącego)
 • łatwe wykonywanie kanałów przez frezowanie
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
 • wysoka odporność pożarowa
 • doskonałe przyleganie tynku
Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne
długość l 2000
szerokość b 500
grubość d 75, 100 (2*50)
TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d" PŁYTY DZIAŁOWE VELOX
75 mm 100 mm
PARAMETRY TECHNICZNE Jednostka WARTOŚCI
Standardowe wymiary płyty
(długość l x szerokość b)
mm 2000 x 500 2000 x 500
Średnia masa powierzchniowa* kg/m2 53 68
Opór cieplny R
(według Architektenordner MR)
m2K/W 0,79 0,90
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ
(według Architektenordner MR)
- 9 9
Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej - Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie  MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.)
Powietrzna izolacja dźwiękowa dB 39
(37/2001 z dnia23. 03. 2001)
39
(Ocena parametrów izolacji dźwiękowej ścianki działowej VELOX z dnia 24.05.1999)
Klasa reakcji na ogień
(według PKO-07-115/AO 204)
- A2–s1, d0

* Tolerancja ±10 %

Belki stropowe

Belki stropowe
 • o wykonania konstrukcji stropowych, gdzie szalunek jest wykonany ze stropowych elementów zrębkowo-cementowych VELOX (są układane pomiędzy sąsiednimi korytami utworzonymi przez szalunek i tworzą zbrojenie żebra stropu)
 • do wzmocnienia nośnych nadproży nad drzwiami i nad oknami
 • średnica pręta dolnej taśmy zbrojenia jest określona tak, żeby belki miały dla wszystkich rozpiętości jednakową nośność
 • stal w gatunku R 10 505

 

Żeby wysłać wiadomość, proszę przepisać następujący kod VFT485.

Pozycje oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.

Żeby wysłać wiadomość, proszę przepisać następujący kod YWT331.

Pozycje oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.

Materiały reklamowe

Dane do wysyłki

Żeby wysłać wiadomość, proszę przepisać następujący kod IXC239.

Pozycje oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.


Chcesz budować dom rodzinny?

Chcesz budować innego budynku?

Strona wprowadzająca Wyroby Tracone szalowanie Ściany

DO GÓRY

Copyright © 2008 VELOX-WERK s.r.o.
Deklaracja dostępu | Mapa stron | Napiszcie do nas

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2